แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์

โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก แจ้งการ ปรับปรุงเว็บไซต์

ให้ท่าน ใช้เพจเฟสบุคของโรงเรียนเป็นการชั่วคราวก่อนครับ

https://www.facebook.com/taweethapisekprathom

ขอบคุณครับ

ครูผู้ดูแลระบบ  13/3/2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ

rip-13